㇢תעריף רגיל 
㇢כבר חבר/ה באיגוד המוזאונים
㇢חידוש חברות באיגוד ובאיקו"ם

איזה מארבעת המשפטים הבאים מתאר נכון את העדפתך:


כרטיס איקו"ם בידי.
כרטיס האיגוד אבד ואשלם 50 ש"ח 
עבור הנפקה מחדש


כרטיס האיגוד בידי.
כרטיס איקו"ם אבד לי ואשלם
200 ש"ח עבור הנפקה מחדש

2 הכרטיסים בידי2 הכרטיסים אבדו לי
ואשלם 50 ש"ח עבור הנפקה מחדש של כרטיס איגוד ו-200 ש"ח עבור הנפקה של כרטיס איקו"ם.
בסה"כ 250 ש"ח