㇢תעריף רגיל
㇢כבר חבר/ה באיגוד המוזאונים
㇢חידוש חברות באיגוד והצטרפות לאיקו"ם

איזה מהמשפטים הבאים מתאר נכון את העדפתך:

כרטיס האיגוד 
בידי

כרטיס האיגוד אבד לי ואשלם 50 ₪
עבור הנפקה מחדש