תעריף אזרח ותיק
㇢כבר חבר/ה באיגוד המוזאונים 


אנו שמחים שבחרת לחדש את חברותך באיגוד המוזאונים לשנת 2022 

האיגוד מייצג את ענייניהם של המוזאונים ועובדיהם לפני משרדי הממשלה וגופים נוספים 
ומקדם את מקצועיותם של עובדי המוזאונים באמצעות כינוסים, ימי עיון, פורומים מקצועיים ועוד 

איזה מהבאים מתאר נכון את העדפתך


ברצוני לחדש חברות לשנת
2022 רק באיגוד המוזאונים
בתשלום של 120 ₪
*בשנה הבאה תהיה שוב אפשרות להצטרף לאיקו”ם

אני כבר חבר/ה באיגוד המוזאונים 
 וגם חבר/ה כבר באיקו”ם
וברצוני לחדש חברות לשנת 2022
באיגוד המוזאונים וגם באיקו”ם
בתשלום של 270 ₪

ברצוני לחדש חברות לשנת 2022 באיגוד המוזאונים בתשלום 120 ₪ 
ואבקש להצטרף לאיקו”ם בתשלום של 150 ₪
(ביחד תשלום 270 ₪ )